CINEGÈTICA

Disposem de productes específics per al manteniment cinegètic en els vedats de caça.


RAMADERIA

Disposem d’abeuradors de formigó per a vedells, cavalls, vaques i porcs.


AGRICULTURA

Disposem de productes específics per al camp: arquetes, marcs, pales i casetes per a reg.


OBRA CIVIL

Disposem de prefabricats de formigó per a la construcció i adequació d’espais públics.


espai-public-prefabricats-teixido